Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky a odpovědi ke zkouškám z ovládání a údržby vozidla pro skupiny B

13. 12. 2010

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 

- množství oleje v motoru měrkou => mezi ryskami min. – max. (doplnit stejný motorový olej podle výrobce)

- množství chladící kapaliny v expanzní nádobce => mezi ryskami min.- max. (doplnit nemrznoucí kapalinu G12 nebo destilovanou vodu)

- množství brzdové kapaliny => rysky min.- max. (doplnit pouze stejný použitý druh podle výrobce)

- stav a napnutí klínového, nebo plochého řemene 1 – 1,5 cm (pohání alternátor a vodní čerpadlo chlazení)

- množství kapaliny v nádobce ostřikovačů (doplnit podle ročního období buď letní směs nebo v zimně zimní směs proti zamrznutí)

- množství elektrolytu v akumulátoru 10-15 mm nad deskami, upevnění kontaktu a jejich čistotu, čistotu akumulátoru, zátek a jeho samotné upevnění ve vozidle (doplňovat pouze destilovanou vodu, kyselina se nevypařuje). U bezúdržbových pohledem na zbarvení v kontrolním okénku

     -  čistota a těsnost motoru pohledem do motorového prostoru a pod auto

- kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách pohledem (návod k obsluze, nebo na víčku od nádrže)

-  kontrola vzorku pneumatik - stejnoměrně opotřebované, cizí předměty, viditelné poškození pneumatiky, deformace a poškození disku (vzorek minimálně 1,6 mm)

     -  kontrola čistoty všech skel, světel, zrcátek, registračních značek

-  kontrola funkce světel vpředu - obrysová, potkávací, dálková, směrová světla, přední mlhová (nejsou povinné)

-  kontrola funkce světel vzadu - obrysová, osvětlení registrační značky, zadní mlhová, brzdová, couvací, směrová světla

-  kontrola na zadní registrační značce platnosti - červené známky = Technická kontrola (měsíc, rok), zelené známky = Měření emisí (měsíc, rok) 
 

2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky. 

Odšroubujeme čepičku ventilku. Tlak vzduchu kontrolujeme podle návodu výrobce tlakoměrem, před jízdou, při studených pneumatikách a popřípadě upravíme na potřebný tlak. Čepičku ventilku opět našroubujeme.

Hloubku drážek dezénu měříme hloubkoměrem, v žádném místě celého obvodu pláště nesmí být menší než 1,6 mm
 
 
 
 

3. Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost. 

Na kolech vozidla kontrolujeme:

 • neporušenost disku kola a jeho řádné upevnění kolovými šrouby
 • neporušenost pneumatiky - celého povrchu tj. běhounu i boku (pohledem)
 • hloubku vzorku na běhounu pneumatiky (minimálně 1,6 mm)
 • správné nahuštění pneumatiky
 • rovnoměrnost sjíždění běhounu (pohledem)
 • přítomnost zapíchnutých cizích těles (pohledem)
 • za jízdy lze kontrolovat hluk pneumatik
 • v přestávkách se kontroluje teplota pneumatik
 • zda nejsou zdeformované ráfky

 

Správný, tj. výrobcem předepsaný tlak v pneumatikách

 • zajišťuje optimální jízdní vlastnosti a spotřebu paliva
 • chrání pohyblivé části náprav a řízení před opotřebením

 

Vyšší než předepsaný tlak (přehuštění) způsobuje, že

 • klesá spotřeba, ale také pružící schopnosti (na nerovnostech může automobil nebezpečně >> odskakovat <<), daleko více jsou namáhány části náprav a řízení

 

Nižší než předepsaný tlak (podhuštění) způsobuje, že

 • vůz  >> plave << a jeho jízdní vlastnosti se nebezpečně zhoršují
 • zároveň výrazně roste i spotřeba

 

Faktory ovlivňující životnost → ojeté pneumatiky (ojetá středem, krajemi, nesmí chybět vzorek na pneumatice) 

4. Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy

Příčiny:

• Nedostatečná péče o pneumatiky = podhuštění

• Nepříznivé provozní podmínky:

 • poškození ostrým předmětem = trhliny, pořezání pláště
 • náraz na ostrý předmět = proražení, vypukliny
 • přetížení pneumatiky = nadměrné zahřívání, poškození pláště

• Technická závada na vozidle:

 • blokování brzdy = poškození pneumatiky v jednom místě
 • váznoucí brzda = nadměrné zahřívání pneumatiky
 • neseřízená geometrie náprav = nerovnoměrné sjíždění běhounu
 • nefunkční tlumiče pérování = nerovnoměrné sjíždění běhounu
 • chvění volantu u 80km/hod (u 90km/hod zase dobré) = špatné vyvažovací tělísko

 

5. Popište postup při výměně kola 

 1. zpomalit, zajet ke kraji a zastavit
 2. zapnout výstražnou funkci směrových světel
 3. zatáhnout ruční brzdu, popř. jinak zajistit vozidlo proti pohybu
 4. stojí-li vozidlo na vozovce, označit výstražným trojúhelníkem ( na dálnici asi 100m a v obci 50m za vozidlem)
 5. připravit zvedák, klíč, náhradní kolo a šroubovák
 6. před zvednutím vozidla povolit šrouby kola
 7. zvedák vložíme pod vozidlo podle pokynů výrobce vozidla a zdvihneme vozidlo do potřebné výšky
 8. zcela povolíme kolové šrouby
 9. sejmeme kolo
 10. nasadíme náhradní kolo a našroubujeme šrouby kola (jen trošičku)
 11. dotáhneme šrouby kola a vozidlo spustíme zvedákem na zem
 12. dotáhneme pevně kolové šrouby, postupně křížovým způsobem

 

Poté uklidíme poškozené kolo, pomůcky a nářadí do vozidla. Podle potřeby tlakoměrem zkontrolujeme tlak v pneumatice vyměněného kola, popř. jej upravíme na předepsanou hodnotu. Poškozené kolo necháme neprodleně opravit a vyvážit v odborné dílně. 

6. Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá. 

Zážehový (benzínový – Super, Speciál, Natural => jediný bezolovnatý) motor

 • pracuje při nižších tlacích, nejvyšší točivý moment a výkon leží ve vyšších otáčkách,     

jeho chod je tichý a kultivovaný

1.doba – sání – píst jde dolů a do pracovního prostoru se nasává směs benzínu se vzduchem v poměru 1:16, 1:18

2.doba – komprese (stlačování) – oba dva ventily jsou zavřené

3.doba – výbuch – fáze pracovní, tzv. expanze, píst je vržen dolů, přeskočí jiskra před a zapálí směs

4.doba – výfuk 

Vznětový (naftový – Diesel) motor

 • pracuje při vyšších tlacích nezbytných pro samovznícení směsí, je proto hlučnější. Nejvyšší točivý moment a výkon leží v nižších otáčkách, je tedy hospodárnější, ale méně dynamický a výkonný.

1.doba – sání – nasaje jen vzduch

2.doba – komprese – píst jde nahoru, zahřátí vzduchu

3.doba – expanze – do zahřátého vzduchu se stříkne nafta a dojde k výbuchu

4.doba – výfuk 

Vzhledem k odlišnému způsobu zapálení směsi se zážehový a vznětový motor liší způsobem práce, a tedy i svým příslušenstvím (tj. rozdílnou palivovou a elektrickou soustavou). 

7. Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu. 

Před jízdou pravidelně kontrolujeme množství oleje v klikové skříni motoru – pohledem na vytaženou kontrolní měrku z motoru na vozidle stojícím na rovině a s motorem v klidu, nejlépe po delším stání, kdy motorový olej stekl do klikové skříně a měření je přesnější (před vlastním měřením měrku otřeme).

Není-li olej ve vyznačeném rozsahu měrky, doplníme jej po otevření plnící zátky zvláštním otvorem v horní části motoru.

Používáme zásadně motorový olej podle doporučení výrobce vozidla. 

Nejběžnější intervaly olejové náplně:

 • u benzínových motorů 10 000 km (při použití plně syntetického oleje 15 000 km)
 • u naftových motorů 7 500 km (při použití plně syntetického oleje 10 000 km).

 

8. Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla. 

Po zapnutí klíčku  ve spínací skříňce do polohy I. se kontrolky dobíjení a mazání (červené) rozsvítí. Po nastartování motoru musí obě kontrolky zhasnout, pokud se rozsvítí během jízdy, signalizují poruchu. V tom případě zajedu co nejdříve ke kraji vozovky a jdu hledat závadu popř. volám odtahovou službu.

Možné příčiny poruchy:

 • mazání => pokles tlaku oleje v motoru, nedostatek oleje (nebezpečí poškození motoru). S poruchou mazání nemůžeme pokračovat v jízdě!!
 • dobíjení => porucha v dobíjecí soustavě, prasklý nebo poškozený klínový řemen (nebezpečí vybití akumulátoru)

 

9. Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizující teploty chladící kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.) 

 • pravidelně kontrolujeme množství chladící kapaliny pohledem na rysky min.- max. na přetlakové nádobce
 • pravidelně kontrolujeme stav a napnutí klínového, plochého řemene, který pohání čerpadlo chladící kapaliny
 • uniká-li chladící kapalina nebo je-li klínový řemen poškozen, necháme opravit v odborné dílně
 • kontrolujeme i napětí

Správná činnost chladící soustavy je řidiči signalizována teploměrem na přístrojové desce - teplota 80 až 90 stupňů C ( provozní, ideální teplota). Při přehřátí motoru dochází k varu chladící kapaliny.Necháme motor běžet na volnoběžné otáčky, aby se kapalina rychleji ochladila. Nikdy při přehřátí neotvíráme přetlakovou zátku!! 

10. Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost

Katalyzátor výfukových plynů je zařízení, které chemickou reakcí mění zdraví škodlivé složky výfukových plynů na zdraví neškodné. Je umístěn ve výfukovém potrubí, hned za motorem.

Katalyzátor může být - jednocestný (zbaví pouze jedné složky škodlivin)

     - vícecestný (zbaví více škodlivých látek)

     dále pak - řízený – je tam sonda, která vnímá množství škodlivin

- neřízený (jen zbavuje škodlivin)

Jeho životnost ovlivníme:

 • používáním pouze bezolovnatého benzínu - natural 95
 • nesmíme prudce šlapat na plyn
 • nevypínat zapalování během jízdy
 • nestartovat roztahováním na dráze delší než 50 m
 • nespotřebovávat veškeré palivo v nádrži
 • neplnit motor olejem přes horní rysku maxima (kontrola měrkou z boku motoru)

11. Popište jakou funkci plní u vozidla spojka, jakými způsoby lze ovlivnit její životnost

Spojka - přenáší hnací sílu motoru na další převodové ústrojí vozidla

 • zajišťuje spojení motoru s převodovkou a při sešlápnutí pedálu krátkodobě přeruší přenos hnací síly na převodovku
 • slouží k rozjezdu, řazení rychlostních stupňů, zpátečky, k pomalému couvání, nebo vyjíždění z řady zaparkovaných vozidel a zastavování
 • skládá se ze setrvačníku, spojkové lamely a přítlačného kotouče

Životnost příznivě ovlivníme jejím správným používáním, vyvarujeme se dlouhodobého držení nohy na pedálu při jízdě, na semaforech a také v záběru, nenastavovat vysoké otáčky motoru při couvání a rozjezdu!

12. Popište jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace

Převodovka

 • slouží k optimálnímu využití otáček motoru
 • upravuje jednotlivými rychlostními stupni poměr otáček motoru a kol tak, aby se vozidlo mohlo pohybovat různou rychlostí a v různých režimech jízdy (např. při jízdě do stoupání, při jízdě se zátěží nebo při couvání)
 • čím více má rychlostních stupňů, tím lépe pro výkon motoru

Do převodovky patří převodový olej, jeho stav se kontroluje po cca 30 000 km. Synchronizace vyrovnává otáčky ozubených kol, která se při zařazení dostanou do záběru a umožňuje tak snadné a plynulé řazení rychlostních stupňů.

13. Popište jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy

Tlumiče pérování - udržují kola ve styku s vozovkou => zabraňují rozkmitání náprav (kol) při průjezdu přes nerovnosti vozovky a zajišťují neustálý styk kola automobilu s povrchem vozovky (tlačí kolo k vozovce). U poškozených nebo nedostatečně fungujících tlumičů není zajištěn styk kol s vozovkou. Jízda s takovými tlumiči je nepohodlná, projevuje se rozkmitáním kol a nepravidelným (přerušovaným) sjížděním pneumatik. Poškozené tlumiče výrazně prodlužují brzdnou dráhu vozidla.

14. Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplnění, co signalizuje rozsvícení kontrolky na přístrojové desce řidiče

Množství brzdové kapaliny kontrolujeme v zásobní nádobce (rozmezí rysek min. – max.). V případě potřeby doplňujeme pouze kapalinu doporučenou výrobcem vozidla. Rozsvícením kontrolky brzdového systému na přístrojové desce upozorňuje obvykle na nepřípustné opotřebení brzdového obložení nebo na nedostatek brzdové kapaliny. Brzdová kapalina by neměla dojít, zmizet, jen pokud je tam nějaká netěsnost.

15. Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor

Účelem posilovače brzd  a řízení je snížení ovládací síly na pedál brzd resp. volant => laicky řečeno: “když není posilovač, tak dřu“. Fungují na principu podtlaku. Jejich činnost je závislá na chodu motoru. Proto nikdy nejezdíme ze svahu s vypnutým motorem.

16. Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou, jejich výhody a nevýhody

U bubnové brzdy jsou brzdové čelisti přitlačovány na brzdový buben a u kotoučové brzdy je brzdový kotouč svírán dvěmi protilehlými brzdovými čelistmi (destičkami). Kotoučová brzda má vyšší účinnost a je lépe chlazena. Užívá se proto na nápravě, která je při brždění více namáhána. Moderní vozidla užívají tedy zpravidla v předních kolech brzdu kotoučovou a na zadních kolech brzdu bubnovou. Nevýhodou bubnové brzdy je menší účinná plocha, větší zahřívání a náročnější výměna opotřebených částí.

17. Popište účel antiblokovacího systému ABS na vozidle a kontrolu jeho správné činnosti

Protiblokovací systém ABS (ANTI BLOK SYSTÉM => způsobuje přerušované brždění) je součástí provozních brzd. Zabraňuje blokování kol při intenzivním brždění tak, aby vozidlo zůstalo směrově stabilní a říditelné a aby brzdná dráha byla v daných adhezních podmínkách co možná nejkratší. Při zapnutí klíčku spínací skříňky se musí rozsvítit červená kontrolka ABS. Po rozjezdu musí zhasnout při rychlosti přibližně 5 km/hod., nebo u nových systémů ještě před rozjezdem. Nesvítí-li kontrolka je vadná žárovka nebo elektrické vedení.       

Svítí-li tato kontrolka stále, oznamuje tím, že systém nefunguje, přesto můžeme pokračovat v jízdě.

18. Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy

Nesprávná geometrie řízení se projevuje nepravidelným sjížděním pneumatik, kmitáním volantu a zhoršenou stabilitou vozidla na vozovce. Závady řídícího ústrojí např. vůle řízení projevující se nepřesným vedením vozu, táhnutím ke straně, kmitáním kol (volant se chvěje), těžkým ovládáním volantu popř. klepání v řízení mohou být důvodem k vyřazení vozidla z provozu. je nutno nechat okamžitě opravit v odborné dílně.

19. Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost

Při kontrole akumulátoru se zaměříme na:

 • upevnění akumulátoru v držáku
 • čistotu povrchu, praskliny nebo trhliny na povrchu
 • čistotu kabelových svorek a jejich ochrana proti korozi
 • hladinu elektrolytu (po rysky, kontrolní košíčky nebo 10-15 mm nad horní okraj olověných desek)
 • hustotu elektrolytu (1,285g . cm³)

Při údržbě akumulátoru se zaměříme na:

 • ošetření kontaktů nakonzervováním konzervačním olejem
 • podle potřeby dolití destilované vody
 • dobíjení nabíjecím přístrojem, podle režimu jízdy alespoň jednou za tři měsíce

20. Popište funkci pojistek elektrické soustavy vozidla a jejich umístění

Všechny spotřebiče elektrické energie jsou jištěny speciálními pojistkami, které jsou soustředěny v pojistkové skříňce. Umístění pojistkové skříňky může být různé (obvykle vlevo pod volantem, pod přihrádkou na místě spolujezdce nebo v motorovém prostoru) a je třeba se s ním seznámit na konkrétním typu vozidla podle návodu na jeho obsluhu.

21. Popište jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení

 • před výměnou žárovky nejprve vypneme příslušné osvětlení
 • u halogenové žárovky se nesmíme dotýkat prsty skleněné baňky
 • poškozené žárovky měníme pouze za žárovky stejné hodnoty, typu
 • přední žárovky se mění z motorového prostoru
 • zadní žárovky se mění ze zavazadlového prostoru
 • postup výměny je v návodu k obsluze vozidla

22. Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce

Pomocí běžně užívaných symbolů se můžeme orientovat i v interiéru neznámého vozidla. Vyjmenujeme alespoň symboly týkající se osvětlení a nejdůležitějších systémů vozidla. Symboly znázorňující osvětlení mají tvar reflektoru s paprsky, které podle druhu osvětlení směrují různým směrem. Symbol potkávacích světel má barvu zelenou, dálková světla mají barvu modrou  a symbol zadního mlhového světla má barvu oranžovou.

Symbol ve tvaru výstražného trojúhelníku znázorňuje výstražná světla. Symboly nejdůležitějších systémů mají obvykle barvu červenou. Symbol znázorňující systém mazání má tvar olejničky. Symbol dobíjení má tvar akumulátoru. Symbol signalizující přehřátí motoru má tvar teploměru ponořeného do kapaliny. Symbol brzdového systému má kruhový tvar, uprostřed s vykřičníkem.

23. Popište postup připojování tažného lana

 • vlečné lano se připevňuje do vlečného oka, které se našroubuje do předního nárazníku vpravo od registrační značky. U Fabie nutno vyjmout přední pravou mřížku. Vzadu se vlečné lano připevňuje do vlečného oka
 • lano musí být označeno červeným praporkem nebo štítkem o velikosti minimálně 300x300 mm, spojnice mezi vozidly musí být mezi 2,5 - 6 m
 • u vlečného vozidla musí být rozsvícena potkávací světla a vlečené vozidlo musí být označeno za sklem výstražným trojúhelníkem. Řidiči jsou povinni si předem dohodnout způsob dorozumívání během jízdy a mohou jet rychlostí max. 60 km/hod.

24. Popište postup připojování přívěsu

 1. Spojovací zařízení přívěsu odjistíme, nasadíme na spojovací kouli a přívěs připojíme
 1. Připojíme pojistné zařízení a zásuvku k připojení elektrické instalace

Po připojení přívěsu se přesvědčíme, že spojovací zařízení je řádně zajištěno a provedeme předvýjezdovou kontrolu přívěsu tj. vnější obhlídku přívěsu (obdobně jako předvýjezdovou kontrolu vozidla) a kontrolu osvětlení přívěsu.

25. Vyjmenujte povinné vybavení vozidla

Motorové vozidlo musí mít tuto minimální výbavu:

 1. nářadí – kladivo, kleště, šroubovák
 1. náhradní kolo (ráfek s pneumatikou) – nahuštěné na nejvyšší tlak
 1. příruční zvedák schváleného typu
 1. klíč na matice (šrouby kol)
 1. přenosný výstražný trojúhelník
 1. náhradní elektrické pojistky
 1. po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovky vnějšího osvětlení a světelné signalizace
 1. lékárničku
 1. prostředky a pomůcky s jejichž pomocí lze opravit běžné závady vzniklé na vozidle

Dobré je s sebou vozit:

 • lano
 • rozmrazovač – spray
 • lopatku
 • pytel s pískem
 • zimní řetězy
 • elektrikářský drát
 • klínový řemen